OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

informacja Prezesa UODO


Spodziewamy się wzrostu
liczby skarg obywateli
dr Edyta Bielak-Jomaa: Na razie trudno wskazać, kiedy wydamy
pierwszy certyfikat zgodności z RODO. Na pewno nie stanie się
to w pierwszych dniach ani w pierwszych tygodniach
po rozpoczęciu stosowania rozporządzenia
Czy pani urząd jest przygotowany do
nowych zadań związanych ze stosowaniem
RODO, mimo że przed 25 maja
nie zwiększono jego budżetu?
RODO określa nie tylko prawa osób, których
dane są przetwarzane, i obowiązki
administratorów, lecz także zadania
organów nadzorczych. Zatem my jako
urząd również musieliśmy przygotować
się do wyzwania, jakim jest reforma systemu
ochrony danych osobowych A warto
zaznaczyć, że będziemy realizować
wiele nowych zadań, niekiedy skomplikowanych
pod względem prawnym, które
będą wymagały ogromnego zaangażowania
i wysiłku. Oczywiście to, że na
czas nie zapewniono nam odpowiednich
środków budżetowych, nie ułatwia
nam pracy. Jesteśmy jednak gotowi na
tyle, by zadania, które na nas nałożono,
realizować tymi siłami i środkami, którymi
dysponujemy.
Kiedy w praktyce będą przeprowadzane
kontrole prawidłowości wdrożenia
RODO: tylko w reakcji na skargi
składane do prezesa UODO, czy też
według wcześniejszego planu?
Kontrole realizujemy od 20 lat i w tym zakresie
niewiele się zmieni Będą, jak dotychczas,
prowadzone zarówno planowo,
jak i na skutek skarg czy innych sygnałów.
Nowością jest to, że w określonych
sytuacjach będą mogły być przeprowadzane
we współpracy z przedstawicielami
organów nadzorczych innych państw
członkowskich UE. To efekt wprowadzenia
przez RODO nowego mechanizmu
spójności i współpracy.
Jeśli kontrole wykażą nieprawidłowości,
to podmioty działające niezgodnie z prawem
muszą się liczyć z możliwymi konsekwencjami
i sankq'ami ze strony organu
nadzorczego - od upomnień czy
nakazów wydawanych w drodze decyzji
administracyjnej aż po administracyjne
kary finansowe, których do tej pory
nie było.
Czy spodziewają się państwo, że skarg
na administratorów będzie więcej?
Spodziewamy się wzrostu liczby skarg
- przede wszystkim dlatego, że obywatele
mają coraz większą świadomość wagi
ochrony danych osobowych oraz swoich
praw w tym zakresie, RODO postrzegają
zaś jako narzędzie, które umożliwi im
ich skuteczne wyegzekwowanie. Przypomnijmy,
że rozporządzenie przewiduje
min. rozbudowany obowiązek informacyjny,
prawo do bycia zapomnianym
czy prawo do przenoszenia danych To
są nowe narzędzia, z których obywatele
będą korzystać. Ponadto liczba skarg
może się zwiększyć w związku przeniesieniem
ochrony danych osobowych na
poziom europejski Dla przykładu: chcąc
się poskarżyć na nieprawidłowe przetwarzanie
danych przez firmę irlandzką, nie
trzeba będzie wysyłać skargi do Irlandii
- będzie można złożyć ją do polskiego organu
ochrony danych, który będzie komunikował
się w tej sprawie ze swoim
odpowiednikiem w innym państwie UE.
Czy są szacunki, o ile wzrośnie liczba
skarg?
W ostatnich latach wpływało 2,5-3 tys.
skarg. Nie chciałabym jednak prognozować,
o ile konkretnie liczba ta wzrośnie.
Czy będzie też więcej zgłoszeń
naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych
danych osobowych?
Spodziewamy się znacznego wzrostu liczby
zgłoszeń naruszeń ochrony danych
osobowych, a to dlatego, że do tej pory
był to obowiązek ciążący jedynie na operatorach
telekomunikacyjnych Teraz zaś
będzie on nałożony na wszystkich administratorów.
Trzeba jednak pamiętać, że
takiego zgłoszenia należy dokonać tylko
DR EDYTA BIELAK-JOMAA
generalny inspektor ochrony danych osobowych,
od 25 maja 2018 r. - prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
w określonych przez RODO sytuacjach
Bierzemy pod uwagę, że może być tak, iż
administratorzy - wiedząc, że mają obowiązek
zgłaszania naruszeń - będą nas
informować o każdym z nich bez analizy,
czy w danym przypadku ten obowiązek
ich dotyczy, czy nie. Mam nadzieję,
że przygotowany przez nas do tego celu
specjalny formularz, który udostępnimy
na naszej stronie intemetowej po
25 maja 2018 r., pomoże w realizaqi tego
obowiązku.
Czy lepiej zgłosić każde naruszenie,
czy też w sytuacji niepewności - nie
zgłosić go, popełniając w ten sposób
błąd?
Najlepiej jest przeanalizować daną sytuację
przed zgłoszeniem, a pomocne
mogą być w tym m.in. wytyczne Grupy
Roboczej art. 29. Administratorzy nie
mogą przenosić swojej odpowiedzialności
za spełnienie tego obowiązku na
organ nadzorczy. Prawidłowa analiza
jest też niezwykle istotna z punktu widzenia
oceny postawy administratora,
która może być dokonywana min. przy
podejmowaniu decyzji o ewentualnym
nałożeniu kary. Będziemy bowiem brać
pod uwagę nie tylko takie elementy, jak
to, czy przedsiębiorca zgłosił naruszenie,
czy też nie, czy je ukrywał, po jakim
czasie o nim poinformował, lecz
także to, jaka jest jego wiedza, czy dokonał
odpowiedniej analizy zaistniałego
incydentu i odpowiednio na niego
zareagował.
Nowym obowiązkiem urzędu będzie
m.in. certyfikacja zgodności z RODO.
Kiedy będzie można ubiegać się
o certyfikat wydawany przez prezesa
UODO?
Na razie trudno wskazać, kiedy wydamy
pierwszy certyfikat. Na pewno nie stanie
się to w pierwszych dniach ani w pierwszych
tygodniach po rozpoczęciu stosowania
RODO. Pamiętajmy, że nie tylko
organ będzie wydawał certyfikaty, lecz
także działające na zasadach rynkowych
podmioty certyfikujące. Wydawane mogą
być również certyfikaty europejskie. Zatem
model certyfikacji jest bardziej kompleksowy
i obejmuje więcej podmiotów.
Natomiast certyfikaty wydawane przez
organ ochrony danych będą uzupełnieniem
tego, co pojawi się na rynku. Ich
przygotowanie będzie wymagało rzetelnego
podejścia i przeprowadzenia odpowiednich
analiz. Na pierwsze certyfikaty
polskiego organu nadzorczego trzeba
będzie jeszcze poczekać, ale wydamy je
z pewnością. ©®
Rozmawiała Joanna Pieńczykowska
DZIENNIK GAZETA PRAWNA (Tygodnik Gazeta Prawna)
2018-05-25Wyświetleń strony: 720
Data wytworzenia: 17-04-2020, 11:01:15 przez Administrator
Opublikowano: 17-04-2020, 11:05:32 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego