OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Nabór specjalistów do specjalistycznych usłu opiekuńczych


 

Chrzypsko Wielkie, dn. 26 września 2019r.
 
OGŁOSZENIE Nr 1/2019
o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim ogłasza nabór
specjalistów do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
 
 
I. Charakter umowy: zakup usługi, umowa-zlecenie
Okres umowy: od 01.XI.2019 do 31.XII.2019
 
II. Liczba godzin:
1. Rehabilitacja: 8 godzin miesięcznie
  2. Terapia zajęciowa: 8 godzin miesięcznie
 
III. Miejsce wykonywania usługi: w domu podopiecznego
 
IV. Nazwa i adres zleceniodawcy:
Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie, tel:612951177
 
V. Zakres wykonywanych czynności:
  1. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu podopiecznego zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.
  2. Terapia zajęciowa w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

  VI. Niezbędne wymagania:
  Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:
  - rehabilitant
  - pedagog
  - terapeuta zajęciowy
  VII. Wymagania dodatkowe:
  a) nieposzlakowana opinia
  b) pełna zdolność do czynności prawnych
  c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  d) umiejętność skutecznego komunikowania się
  e) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta
   
  VIII. Wymagane dokumenty:
  a) formularz ofertowy za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku
  b) Curriculum Vitae
  c) list motywacyjny
  d) kopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje
  e) kopie dokumentów poświadczające przebieg pracy zawodowej
  f) ewentualne referencje z miejsc pracy
  g) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz.Urz.UE L Nr 119,s.1) innych niż wymagane przepisami prawa przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.
  IX. Miejsce i termin złożenia oferty – dokumentów:
  Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie w zamkniętej kopercie z dopiskiem :”Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych” do dnia 21 października 2019 r. do godz.10°°.

  Kierownik OPS
  Maria Nowak
   
 
 

 Wyświetleń strony: 657
Data wytworzenia: 26-09-2019, 11:52:16 przez Maria Nowak
Opublikowano: 26-09-2019, 11:59:20 przez Maria Nowak

Drukuj | Powiadom znajomego