OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Zarządzenie w sprawie wirusa SARS-CoV-2


 

Zarządzenie 2/2020
kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 16 marca 2020 r. w  sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Ośrodka Pomocy  Społecznej w Chrzypsku Wielkim oraz obsługi interesantów w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. Z 2020r. Poz.433),  zarządzam co następuje:
§ 1
1. Z uwagi na wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 16 marca 2020 do odwołania wprowadzam zmiany w organizacji pracy OPS.
2. Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w siedzibie Ośrodka oraz w terenie.
3. W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktów wszelkie sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr 61 2951177, mailowo ops@chrzypsko.pl , za pośrednictwem platformy ePUAP oraz eBankowości.
4. W sprawach niecierpiących zwłoki dopuszcza się obsługę 1 osoby z zachowaniem szczególnej ostrożności i po zdezynfekowaniu rąk po wejściu do budynku OPS.
5. W celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy interesanci kontaktują się telefonicznie lub elektronicznie z OPS.
6. Wyjazdy pracowników na szkolenia i konferencje zostają odwołane.
7. W przypadku zaistnienia u pracownika podejrzenia objawów zarażenia wirusem SARS-Co-2 zaleca się niezwłocznie powiadomić właściwą ze względu na zamieszkanie Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną i postępować ściśle według jej zaleceń.
 § 2
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Kierownik OPS
Maria Nowak

 Wyświetleń strony: 666
Data wytworzenia: 18-03-2020, 11:39:38 przez Administrator
Opublikowano: 18-03-2020, 11:41:27 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego