OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Nowy okres zasiłkowy na 500+


Wniosek złóż w gminie, w której mieszkasz. Od 1 lutego
możesz to zrobić w prosty sposób przez internet.
Dostępne są 3 kanały:
• strona empatia.mrips.gov.pl
• bankowość elektroniczna
• platforma PUE ZUS
Od 1 kwietnia wniosek możesz złożyć także osobiście
w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy
– tj. od 1 czerwca 2021, złóż wniosek
w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Jeśli
wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie
przysługiwać będzie od miesiąca, w którym
złożyłeś wniosek. Uwaga: złożenie wniosku do
końca kwietnia to gwarancja ciągłości wypłaty
świadczenia wychowawczego.
Świadczenie otrzymasz w sposób dogodny dla
siebie, czyli przelewem na konto lub gotówką.
Świadczenie przysługuje na każde dziecko,
które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia
sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać
wsparcie trzeba złożyć wniosek.
Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+
Komu
przysługuje
świadczenie
Wniosek online
Wniosek w urzędzie
Kiedy
otrzymam
świadczenie
Jak
otrzymam
pieniądze
?
?
?
gov.pl/rodzina
Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+
Wsparcie dla
6,6 mln
dzieci
Bez kryterium dochodowego.
Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło
18 lat, bez względu na dochód rodziny.
Uproszczona procedura.
Urząd nie wydaje już decyzji administracyjnej, jedynie informację.
Konieczne złożenie wniosku.
Nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ trwa od 1 czerwca 2021 r.
aż do 31 maja 2022 r. Od 2021 roku rodzice co roku muszą składać
wniosek.
Dłuższy czas na złożenie wniosku.
Rodzice mają aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie
wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia
narodzin dziecka.
Świadczenie dla drugiego rodzica.
W przypadku śmierci rodzica, któremu Rodzina 500+ było
przyznane, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia.
Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci
drugiego rodzica.
Dodatkowe wsparcie dla dzieci w placówkach.
Wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze
i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,a także placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-
terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-
-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
W określonych przypadkach świadczenie wychowawcze przysługuje
także dyrektorom domów pomocy społecznej.
gov.pl/rodzina



Wyświetleń strony: 456
Data wytworzenia: 27-01-2021, 10:38:45 przez Administrator
Opublikowano: 27-01-2021, 10:39:46 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego