OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023


 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 
 
Gmina Chrzypsko Wielkie realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). 
Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:
  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Kryterium dochodowe w wysokości 150% o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej w roku 2021 wynosi:
  • dla osoby w rodzinie – 792,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł
W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 45 000,00 zł, przewidywane środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Chrzypsko Wielkie to 30 000,00 zł.
Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2021 r. wynosi 75 000,00 zł.
 

 Wyświetleń strony: 86
Data wytworzenia: 02-08-2021, 13:48:12 przez Administrator
Opublikowano: 02-08-2021, 13:51:04 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego