OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

załącznik: Kwestionariusz kandydata


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ..................................................................................................................................................

2. Data urodzenia ................................................................................................................................................................

3. Dane kontaktowe.............................................................................................................................................................
(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
określonym stanowisku).............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł
zawodowy, tytuł naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju
lub na określonym stanowisku)...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………................................................................
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców
oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
szczególnych…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

 

 


......................................... ..........................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 Wyświetleń strony: 349
Data wytworzenia: 16-08-2021, 08:34:12 przez Administrator
Opublikowano: 16-08-2021, 08:43:03 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego