OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Zarządzenie kierownika OPS o naborze


Zarządzenie Nr 2/2021
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim
z dnia 16 sierpnia 2021r.
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim


Na podstawie art.11.ust.1 i art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282) zarządzam, co następuje.
§ 1
Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.
§ 2
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 ustawy z dnia 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282).
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kierownik OPS
Maria Nowak
 Wyświetleń strony: 345
Data wytworzenia: 16-08-2021, 08:36:13 przez Administrator
Opublikowano: 16-08-2021, 08:43:09 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego