OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022


 

 
 
 
NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. „ ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022
 
 
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
– o stopniu znacznym
– lub o stopniu umiarkowanym
– lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program ma także zapewniać:
  1. poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
  3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
  5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:
  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Gmina Chrzypsko Wielkie rozważa możliwość przystąpienia w roku 2022 do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Gmina Chrzypsko Wielkie w celu złożenia wniosku na środki finansowe z Programu w ramach Funduszu Solidarnościowego do właściwego wojewody zobowiązana jest uwzględnić w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników Programu i koszt realizacji usług asystencji.
W tym celu osoby niepełnosprawne, rodzice dzieci niepełnosprawnych, opiekunowie osób niepełnosprawnych   zainteresowani uczestnictwem w Programie proszeni są o składanie wniosków do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim do dnia 21.10.2021 r.
Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2022 r. oraz aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Szczegółowe informacje o Programie dostępne na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty osobyniepelnosprawnej-edycja-2022
 
 

 Wyświetleń strony: 84
Data wytworzenia: 18-10-2021, 13:12:26 przez Administrator
Opublikowano: 18-10-2021, 13:13:45 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego