OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022


 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim
informuje o rozpoczęciu realizacji programu
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022,
realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 
 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a)     dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b)     osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a)     wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
b)     zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c)     załatwianiu spraw urzędowych;
d)     nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e)     wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.
Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.
Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
Wysokość przyznanego wsparcia finansowego wyniósł: 100 980,00 zł.
 

 Wyświetleń strony: 291
Data wytworzenia: 30-03-2022, 12:58:00 przez Maria Nowak
Opublikowano: 30-03-2022, 12:59:10 przez Maria Nowak

Drukuj | Powiadom znajomego