OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Węgiel w cenie preferencyjnej


 

ZAKUP PREFERNCYJNY WĘGLA
 
    
Gmina Chrzypsko Wielkie włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy mogą składać wnioski o zakup węgla za korzystniejszą cenę.
Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
 
Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim lub elektronicznie poprzez EPUAP (z wykorzystaniem skrzynki ESP na ePUAP Urzędu).
 
Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim, w Urzędzie Gminy lub poniżej w załącznikach.
 
Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto. Do ceny wskazanej powyżej nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.
 
 Jaka jest procedura postępowania i weryfikacji wniosków?
 1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest składany do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim, w gminiewłaściwejzewzględunamiejscezamieszkaniaosobyfizycznejwgospodarstwiedomowym,która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i1967).
 2. Zgodniezustawązdnia27października2022r.ozakupiepreferencyjnympaliwastałegodlagospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), zakup paliwa przez gminę będzie realizowany od podmiotu wskazanego przez ministra właściwego do spraw aktywówpaństwowych.
 3. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i wBIP-ie.
 4. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie do 2.000 zł brutto za 1000kg.
 5. Cena zakupu paliwa stałego, o której mowa w punkcie 4, nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu ponosiwnioskodawca.
 6. Złożony wniosek o zakup preferencyjny podlega weryfikacji, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwdomowych.
 7. PopozytywnejweryfikacjiwnioskuwystawianajestnarzeczwnioskodawcyfakturaVATzawnioskowane paliwostałe.
 8. Oterminieiwysokościkwotydozapłatywnioskodawcazostaniepoinformowanyprzezpracownika OPS na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na nr telefonu, podany we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwadomowego.
 9. Po potwierdzeniu dokonaniazapłaty nastąpi dystrybucja zamówionego paliwa stałego:
  1. Urząd Gminy zleci dostawę zamówionego paliwa stałego nabywanego w ramach zakupu preferencyjnego podmiotowi odpowiedzialnemu za dystrybucję.
  2. Wnioskodawca otrzyma informację o terminie i miejscu odbioru węgla lub terminie dostawy węgla.
 

 Wyświetleń strony: 263
Data wytworzenia: 10-11-2022, 10:22:44 przez Maria Nowak
Opublikowano: 10-11-2022, 10:25:36 przez Maria Nowak
Ostatnia modyfikacja: 10-11-2022, 10:28:00 przez Maria Nowak

Drukuj | Powiadom znajomego