OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 4100
2 Statut Ośrodka 1793
3 Regulaminy 1588
4 Kodeks etyki 1434
5 Zarządzenie w sprawie wolnych dni w roku 2017 1397
6 Instrukcja korzystania z BIP 1350
7 Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 952
8 Rodzina 500+ 871
9 przepisy Konstytucji i dyrektywy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych 867
10 Dzień wolny od pracy 669
11 wytyczne Grupy Roboczej dotyczące stosowanie dyrektywy RODO 666
12 zgłoszenie naruszenia danych osobowych 641
13 Nowy termin składania wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019 637
14 zasady monitoringu - Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych 623
15 Żywność z Banku Żywności 596
16 Wydawanie żywności Podprogram POPŻ 2018 592
17 Rządowy program "Dobry Start" 591
18 klauzula informacyjna 582
19 Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim za rok 2018 579
20 informacja Prezesa UODO 569
21 Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 560
22 Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 559
23 Program żywnościowy POPŻ Podprogram 2018 550
24 Dożywianie na nowy rok szkolny 2018/2019 541
25 warsztaty kulinarne 541
26 wolne dni w OPS - 2018 rok 539
27 Deklaracje przystąpienia do pomocy żywnościowej - podprogram 2018 533
28 Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 532
29 Nabór na opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 530
30 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 526
31 Warsztaty kulinarno - żywieniowe 513
32 warsztaty ekonomiczne 500
33 klauzula informacyjna 496
34 Posiłki w roku szkolnym 2019/2020 493
35 Efekty realizacji POPŻ Podprogram 2017 489
36 Inspektor Ochrony Danych 485
37 zmiana terminu przyjmowania psychologa w październiku 2018 484
38 Zmiana dni urzędowania Punktu Konsultacyjnego 480
39 Wigilia 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny 471
40 Wydawanie żywności Podprogram POPŻ 2018 464
41 Wydawanie żywności Podprogram POPŻ 2018 456
42 Zmiana miejsca PK dla osób z problemem alkoholowym 451
43 Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim za rok 2018 449
44 Zarządzenie w sprawie wirusa SARS-CoV-2 427
45 Informacja - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 423
46 Nabór specjalistów do specjalistycznych usłu opiekuńczych 420
47 Warsztaty kulinarno - żywieniowe 419
48 klauzula informacyjna RODO 416
49 Składanie wniosków - nowy okres zasiłkowy 415
50 wnioski na stypendia rok szkolny 2019/2020 386
51 Linia wsparcia psychologicznego 384
52 Sprawozdania za rok 2019 384
53 Linia wsparcia psychologicznego 370
54 12.06.2020 OPS zamknięty 370
55 Ośrodek Pomocy Społecznej - nieczynny w Wigilię 364
56 Wolne dni OPS w 2020 roku 353
57 Warsztaty kulinarno edukacyjne 351
58 Linia wsparcia psychologicznego 337
59 Komunikat 335
60 składanie deklaracji do pomocy żywnościowej 327
61 Wydawanie żywności z Podprogramu POPŻ 2019 327
62 IODO w Ośrodku Pomocy Społecznej 327
63 Apel w związku z chorobą zakaźną COVID-19 321
64 Informacja o programie POPŻ 2014-2020 -Podprogram 2019 319
65 Deklaracja dostępności 318
66 Wnioski na stypendia szkolne 2020/2021 284
67 Wnioski na żywność z Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020/Podprogram 2020 261
68 Wsparcie dla Seniorów 227
69 Ogłoszenie 2/2020 o naborze na specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 227
70 Nowy okres zasiłkowy na 500+ 226
71 Ogłoszenie 1/2020 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 224
72 Ogłoszenie 3/2020 o naborze na specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 207
73 Efekty Podprogramu 2019 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim 203
74 Wigilia 2020 OPS nieczynny 201
75 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 197
76 załącznik do Zarządzenia 183
77 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim 178
78 Wolne dni w OPS w 2021 roku 161
79 Podprogram 2020 - Program operacyjny Pomoc Żywnościowaa 2014-2020 154
80 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora 153
81 Zarządzenie kierownika OPS o naborze 151
82 04.06.2021 OPS nieczynny 147
83 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim 142
84 Gmina Chrzypsko Wielkie otrzymała grant w łącznej kwocie 50 000,40 zł 127
85 Nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022 126
86 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 118
87 Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 116
88 Zmiana terminu i kryterium dochodowego do Podprogramu 2021 114
89 załącznik: Kwestionariusz kandydata 108
90 Dobry Start - spotkanie z ekspertem ZUS 107
91 Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 106
92 Punkt Konsultacyjny - Psycholog 106
93 załącznik: Klauzula zgody 105
94 12.11.2021 - OPS nieczynny 99
95 Zmiana przyjmowania w Punkcie Konsultacyjnym 98
96 załącznik: Oświadczenie dla kandydata 97
97 Deklaracja na Podprogram 2021 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 78
98 Dodatek osłonowy 77
99 W Wigilię Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim nieczynny 61
100 Ogłoszenie Nr 3/2021 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 59
101 Ogłoszenie Nr 2/2021 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 57
102 Ogłoszenie Nr 1/2021 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 56