OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 3761
2 Statut Ośrodka 1635
3 Regulaminy 1447
4 Zarządzenie w sprawie wolnych dni w roku 2017 1350
5 Kodeks etyki 1317
6 Instrukcja korzystania z BIP 1207
7 Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 917
8 Rodzina 500+ 832
9 przepisy Konstytucji i dyrektywy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych 666
10 Dzień wolny od pracy 635
11 Nowy termin składania wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019 606
12 Wydawanie żywności Podprogram POPŻ 2018 557
13 Żywność z Banku Żywności 557
14 Rządowy program "Dobry Start" 555
15 Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim za rok 2018 542
16 wytyczne Grupy Roboczej dotyczące stosowanie dyrektywy RODO 524
17 Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 524
18 Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 518
19 Program żywnościowy POPŻ Podprogram 2018 510
20 Dożywianie na nowy rok szkolny 2018/2019 507
21 warsztaty kulinarne 506
22 wolne dni w OPS - 2018 rok 501
23 Deklaracje przystąpienia do pomocy żywnościowej - podprogram 2018 500
24 Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 498
25 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 490
26 Nabór na opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 490
27 zgłoszenie naruszenia danych osobowych 483
28 Warsztaty kulinarno - żywieniowe 477
29 zasady monitoringu - Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych 474
30 warsztaty ekonomiczne 466
31 klauzula informacyjna 464
32 Posiłki w roku szkolnym 2019/2020 455
33 Efekty realizacji POPŻ Podprogram 2017 453
34 Inspektor Ochrony Danych 448
35 zmiana terminu przyjmowania psychologa w październiku 2018 445
36 Zmiana dni urzędowania Punktu Konsultacyjnego 440
37 klauzula informacyjna 437
38 Wigilia 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny 436
39 informacja Prezesa UODO 431
40 Wydawanie żywności Podprogram POPŻ 2018 427
41 Wydawanie żywności Podprogram POPŻ 2018 425
42 Zmiana miejsca PK dla osób z problemem alkoholowym 419
43 Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim za rok 2018 412
44 Informacja - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 390
45 Zarządzenie w sprawie wirusa SARS-CoV-2 389
46 Nabór specjalistów do specjalistycznych usłu opiekuńczych 382
47 klauzula informacyjna RODO 381
48 Składanie wniosków - nowy okres zasiłkowy 379
49 Warsztaty kulinarno - żywieniowe 377
50 Linia wsparcia psychologicznego 350
51 Sprawozdania za rok 2019 349
52 wnioski na stypendia rok szkolny 2019/2020 347
53 Linia wsparcia psychologicznego 337
54 12.06.2020 OPS zamknięty 331
55 Ośrodek Pomocy Społecznej - nieczynny w Wigilię 328
56 Wolne dni OPS w 2020 roku 318
57 Warsztaty kulinarno edukacyjne 315
58 Komunikat 302
59 Linia wsparcia psychologicznego 301
60 Wydawanie żywności z Podprogramu POPŻ 2019 291
61 IODO w Ośrodku Pomocy Społecznej 291
62 składanie deklaracji do pomocy żywnościowej 287
63 Informacja o programie POPŻ 2014-2020 -Podprogram 2019 286
64 Apel w związku z chorobą zakaźną COVID-19 286
65 Deklaracja dostępności 283
66 Wnioski na stypendia szkolne 2020/2021 251
67 Wnioski na żywność z Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020/Podprogram 2020 226
68 Nowy okres zasiłkowy na 500+ 192
69 Wsparcie dla Seniorów 185
70 Ogłoszenie 1/2020 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 177
71 Ogłoszenie 3/2020 o naborze na specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 174
72 Ogłoszenie 2/2020 o naborze na specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 169
73 Efekty Podprogramu 2019 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim 167
74 Wigilia 2020 OPS nieczynny 159
75 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 155
76 Wolne dni w OPS w 2021 roku 126
77 załącznik do Zarządzenia 122
78 Podprogram 2020 - Program operacyjny Pomoc Żywnościowaa 2014-2020 115
79 04.06.2021 OPS nieczynny 110
80 Gmina Chrzypsko Wielkie otrzymała grant w łącznej kwocie 50 000,40 zł 91
81 Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 84
82 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora 84
83 Zarządzenie kierownika OPS o naborze 83
84 Dobry Start - spotkanie z ekspertem ZUS 76
85 Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 68
86 załącznik: Kwestionariusz kandydata 65
87 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim 64
88 Zmiana przyjmowania w Punkcie Konsultacyjnym 59
89 załącznik: Klauzula zgody 59
90 załącznik: Oświadczenie dla kandydata 55
91 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim 47
92 Nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022 2