OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 4699
2 Statut Ośrodka 2020
3 Regulaminy 1787
4 Kodeks etyki 1611
5 Instrukcja korzystania z BIP 1562
6 Zarządzenie w sprawie wolnych dni w roku 2017 1477
7 przepisy Konstytucji i dyrektywy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych 1053
8 Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 1031
9 Rodzina 500+ 967
10 wytyczne Grupy Roboczej dotyczące stosowanie dyrektywy RODO 806
11 zasady monitoringu - Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych 798
12 zgłoszenie naruszenia danych osobowych 782
13 Dzień wolny od pracy 746
14 Nowy termin składania wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019 718
15 klauzula informacyjna 714
16 Żywność z Banku Żywności 703
17 informacja Prezesa UODO 701
18 Rządowy program "Dobry Start" 673
19 Wydawanie żywności Podprogram POPŻ 2018 671
20 Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim za rok 2018 665
21 Program żywnościowy POPŻ Podprogram 2018 645
22 Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 645
23 Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 643
24 Dożywianie na nowy rok szkolny 2018/2019 630
25 wolne dni w OPS - 2018 rok 624
26 warsztaty kulinarne 624
27 Nabór na opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 616
28 Deklaracje przystąpienia do pomocy żywnościowej - podprogram 2018 615
29 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 615
30 Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 613
31 Warsztaty kulinarno - żywieniowe 590
32 klauzula informacyjna 579
33 warsztaty ekonomiczne 579
34 Posiłki w roku szkolnym 2019/2020 573
35 Inspektor Ochrony Danych 569
36 Efekty realizacji POPŻ Podprogram 2017 566
37 zmiana terminu przyjmowania psychologa w październiku 2018 562
38 Zmiana dni urzędowania Punktu Konsultacyjnego 560
39 Wigilia 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny 549
40 Wydawanie żywności Podprogram POPŻ 2018 541
41 Wydawanie żywności Podprogram POPŻ 2018 535
42 Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim za rok 2018 530
43 Zmiana miejsca PK dla osób z problemem alkoholowym 529
44 Zarządzenie w sprawie wirusa SARS-CoV-2 511
45 Nabór specjalistów do specjalistycznych usłu opiekuńczych 505
46 Informacja - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 503
47 Warsztaty kulinarno - żywieniowe 499
48 klauzula informacyjna RODO 494
49 Składanie wniosków - nowy okres zasiłkowy 489
50 Sprawozdania za rok 2019 469
51 Linia wsparcia psychologicznego 465
52 wnioski na stypendia rok szkolny 2019/2020 464
53 Linia wsparcia psychologicznego 453
54 12.06.2020 OPS zamknięty 446
55 Ośrodek Pomocy Społecznej - nieczynny w Wigilię 443
56 Wolne dni OPS w 2020 roku 434
57 Linia wsparcia psychologicznego 431
58 Warsztaty kulinarno edukacyjne 424
59 Komunikat 417
60 IODO w Ośrodku Pomocy Społecznej 417
61 składanie deklaracji do pomocy żywnościowej 409
62 Wydawanie żywności z Podprogramu POPŻ 2019 406
63 Informacja o programie POPŻ 2014-2020 -Podprogram 2019 402
64 Apel w związku z chorobą zakaźną COVID-19 401
65 Deklaracja dostępności 400
66 Wnioski na stypendia szkolne 2020/2021 365
67 Wnioski na żywność z Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020/Podprogram 2020 348
68 Ogłoszenie 2/2020 o naborze na specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 333
69 Ogłoszenie 1/2020 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 320
70 Nowy okres zasiłkowy na 500+ 310
71 Wsparcie dla Seniorów 305
72 Dodatek osłonowy 301
73 Ogłoszenie 3/2020 o naborze na specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 286
74 Efekty Podprogramu 2019 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim 284
75 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 278
76 Wigilia 2020 OPS nieczynny 273
77 załącznik do Zarządzenia 272
78 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora 267
79 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim 267
80 Zmiana terminu i kryterium dochodowego do Podprogramu 2021 239
81 Deklaracja dostępności 238
82 Podprogram 2020 - Program operacyjny Pomoc Żywnościowaa 2014-2020 237
83 Wolne dni w OPS w 2021 roku 236
84 Zarządzenie kierownika OPS o naborze 230
85 Nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022 229
86 04.06.2021 OPS nieczynny 224
87 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim 220
88 Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 211
89 W Wigilię Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim nieczynny 208
90 Gmina Chrzypsko Wielkie otrzymała grant w łącznej kwocie 50 000,40 zł 201
91 załącznik: Kwestionariusz kandydata 193
92 załącznik: Klauzula zgody 192
93 Ogłoszenie Nr 3/2021 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 191
94 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 190
95 Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 189
96 Punkt Konsultacyjny - Psycholog 188
97 Dobry Start - spotkanie z ekspertem ZUS 188
98 12.11.2021 - OPS nieczynny 187
99 Zmiana przyjmowania w Punkcie Konsultacyjnym 183
100 Ogłoszenie Nr 2/2021 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 182
101 załącznik: Oświadczenie dla kandydata 182
102 Deklaracja na Podprogram 2021 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 179
103 Ogłoszenie Nr 1/2021 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 170
104 Ankieta do opracowania "Diagnozy problemów społecznych" dla Gminy Chrzypsko Wielkie 133
105 Wnioski o posiłek dla dzieci obywateli Ukrainy 108
106 Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 108
107 POPŻ podprogram 2020 - efekty 96
108 wolny dzień w 2022 67
109 Grupa AA "Przebudzenie" w Chrzypsku Wielkim 67
110 Zmiana terminu wizyt w Punkcie Konsultacyjnym w maju 2022 62
111 Przyjmowanie wniosków od obywateli Ukrainy 60
112 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora 44
113 Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny 30
114 Punkt Konsultacyjny - Psycholog 23
115 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2