OPS Chrzypsko Wielkie

biuletyn informacji publicznej

64-412 Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 16

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 5639
2 Statut Ośrodka 2500
3 Regulaminy 2148
4 Kodeks etyki 1960
5 Instrukcja korzystania z BIP 1907
6 Zarządzenie w sprawie wolnych dni w roku 2017 1600
7 przepisy Konstytucji i dyrektywy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych 1270
8 Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 1146
9 Rodzina 500+ 1104
10 zasady monitoringu - Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych 1000
11 wytyczne Grupy Roboczej dotyczące stosowanie dyrektywy RODO 964
12 zgłoszenie naruszenia danych osobowych 928
13 Dzień wolny od pracy 862
14 Nowy termin składania wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019 832
15 klauzula informacyjna 832
16 informacja Prezesa UODO 822
17 Żywność z Banku Żywności 819
18 Deklaracja dostępności 815
19 Wydawanie żywności Podprogram POPŻ 2018 807
20 Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim za rok 2018 789
21 Rządowy program "Dobry Start" 784
22 Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 766
23 Program żywnościowy POPŻ Podprogram 2018 763
24 Nabór na opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej 760
25 Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 758
26 Dożywianie na nowy rok szkolny 2018/2019 745
27 warsztaty kulinarne 737
28 wolne dni w OPS - 2018 rok 735
29 Deklaracje przystąpienia do pomocy żywnościowej - podprogram 2018 733
30 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 725
31 Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 721
32 klauzula informacyjna 718
33 Warsztaty kulinarno - żywieniowe 704
34 Inspektor Ochrony Danych 688
35 Posiłki w roku szkolnym 2019/2020 687
36 warsztaty ekonomiczne 687
37 Wydawanie żywności Podprogram POPŻ 2018 676
38 zmiana terminu przyjmowania psychologa w październiku 2018 675
39 Efekty realizacji POPŻ Podprogram 2017 674
40 Zmiana dni urzędowania Punktu Konsultacyjnego 671
41 Wigilia 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny 665
42 Wydawanie żywności Podprogram POPŻ 2018 659
43 Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim za rok 2018 649
44 Zmiana miejsca PK dla osób z problemem alkoholowym 648
45 Zarządzenie w sprawie wirusa SARS-CoV-2 638
46 Nabór specjalistów do specjalistycznych usłu opiekuńczych 628
47 Informacja - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 619
48 klauzula informacyjna RODO 619
49 Warsztaty kulinarno - żywieniowe 615
50 Składanie wniosków - nowy okres zasiłkowy 607
51 Sprawozdania za rok 2019 589
52 wnioski na stypendia rok szkolny 2019/2020 583
53 Linia wsparcia psychologicznego 575
54 Linia wsparcia psychologicznego 565
55 12.06.2020 OPS zamknięty 560
56 Ośrodek Pomocy Społecznej - nieczynny w Wigilię 557
57 Wolne dni OPS w 2020 roku 551
58 Warsztaty kulinarno edukacyjne 547
59 Linia wsparcia psychologicznego 546
60 Dodatek osłonowy 543
61 IODO w Ośrodku Pomocy Społecznej 537
62 Komunikat 527
63 Wydawanie żywności z Podprogramu POPŻ 2019 525
64 składanie deklaracji do pomocy żywnościowej 525
65 Informacja o programie POPŻ 2014-2020 -Podprogram 2019 523
66 Deklaracja dostępności 519
67 Apel w związku z chorobą zakaźną COVID-19 516
68 Wnioski na stypendia szkolne 2020/2021 478
69 Ogłoszenie 2/2020 o naborze na specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 465
70 Wnioski na żywność z Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020/Podprogram 2020 463
71 Ogłoszenie 1/2020 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 451
72 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora 447
73 Wsparcie dla Seniorów 439
74 Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 433
75 Nowy okres zasiłkowy na 500+ 426
76 Wigilia 2020 OPS nieczynny 417
77 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim 413
78 Ogłoszenie 3/2020 o naborze na specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 403
79 załącznik do Zarządzenia 397
80 Efekty Podprogramu 2019 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim 396
81 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 388
82 Zarządzenie kierownika OPS o naborze 375
83 Zmiana terminu i kryterium dochodowego do Podprogramu 2021 374
84 Nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022 368
85 Podprogram 2020 - Program operacyjny Pomoc Żywnościowaa 2014-2020 367
86 Zakończony nabór 361
87 Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego 360
88 Wolne dni w OPS w 2021 roku 358
89 04.06.2021 OPS nieczynny 346
90 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim 345
91 W Wigilię Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim nieczynny 337
92 Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 334
93 Gmina Chrzypsko Wielkie otrzymała grant w łącznej kwocie 50 000,40 zł 326
94 załącznik: Kwestionariusz kandydata 323
95 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 320
96 Ogłoszenie Nr 3/2021 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 318
97 Ogłoszenie Nr 2/2021 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 314
98 załącznik: Klauzula zgody 314
99 Punkt Konsultacyjny - Psycholog 313
100 12.11.2021 - OPS nieczynny 310
101 Dobry Start - spotkanie z ekspertem ZUS 310
102 Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 308
103 Deklaracja na Podprogram 2021 w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 306
104 Ogłoszenie Nr 1/2021 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 305
105 załącznik: Oświadczenie dla kandydata 302
106 Zmiana przyjmowania w Punkcie Konsultacyjnym 301
107 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 298
108 Ankieta do opracowania "Diagnozy problemów społecznych" dla Gminy Chrzypsko Wielkie 270
109 Grupa AA "Przebudzenie" w Chrzypsku Wielkim 261
110 Wnioski o posiłek dla dzieci obywateli Ukrainy 260
111 Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 259
112 Informacja o terminie rozpatrzenia wniosków o dodatek weglowy 257
113 Zmiana terminu wizyt w Punkcie Konsultacyjnym w maju 2022 237
114 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora 235
115 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 232
116 POPŻ podprogram 2020 - efekty 230
117 Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny 220
118 Węgiel w cenie preferencyjnej 217
119 Punkt Konsultacyjny - Psycholog 206
120 wolny dzień w 2022 197
121 Przyjmowanie wniosków od obywateli Ukrainy 177
122 Dodatek elektryczny 105